logowanie | przypomnij hasłoBaza Hoteli

Witamy w serwisie hotel2.pl

Szukasz noclegu na wymarzone wakacje? Świetnie trafiłeś, bo na naszym serwisie znajdziesz najciekawsze oferty noclegów nad morzem, w górach oraz nad jeziorami!
Nasza baza pokoi jest jedną z największych w Polsce. Tylko u nas znajdziesz tanie noclegi, domki letniskowe, wczasy oraz apartamenty na wakacje. Jeśli świadczysz usługi turystyczne lub noclegowe, to nasz serwis jest również dla Ciebie, ponieważ zapraszamy do dodawania swoich ogłoszeń. Tylko u nas można to zrobić zupełnie za darmo, bez ponoszenia żadnych opłat! Gwarantujemy, że przez cały rok będziemy publikować Twoje ogłoszenie, bez pobierania opłat. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem serwisu oraz szybkiego dodania swojego ogłoszenia do naszej bazy.
Regulamin

Regulamin

Ten dokument ma naturę porozumienia między wydawcą Portalu Hotel2.pl także wszystkimi korzystającymi z niego Odbiorcami.

Właścicielem Portalu Hotel2.pl jest Agencja Reklamowa S 90.

Regulamin będzie stamowił prawną bazę wyznaczającą normy użytkowania z naszego Serwisu. Przeglądając nasz Serwis, zatwierdzasz teraźniejsze zarządzenia tego Regulaminu użytkowania Serwisu oraz zobowiązujesz się do egzekwowania wszystkich znajdujących się w nim norm.

Uzupełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności i zaufania.

1. Forma i zamiary witryny Hotel2.pl

Serwis Hotel2.pl jest serwisem informacyjno-promocyjnym, mającym na celu gromadzenie ofert firm proponujących usługi noclegowe w Polsce oraz z zagranicy.

2. Wpis konsumentów także ochrona danych

Użytkownik, który potrzebuje dołożyć do bazy Hotel2.pl swoją ofertę musi zrobić darmową rejestrację. Po zakończeniu rejestracji osoba posiada możliwość zalogowania się do Panelu Administracyjnego pozwalającego dołączenie oferty.

Dołączenie i reklama oferty w Serwisie Hotel2.pl jest bezpłatne poprzez 365 dni. Obowiązujący cennik znajduje się na podstronie „Cennik”. W obrębie reklamy posiadacz Portalu zezwala na promowanie oferty gratis w wskazanym przez niego czasie. Z promocji wolno skorzystać jedynie raz dla danego obiektu, o ile właściciel Portalu nie ustanowi inaczej. Właściciel Serwisu zapowiada również , że w przypadku gdy Serwis będzie udzielał abonament bezterminowy, określenie to będzie zgodne z tym, że abonament ten nie może być krótszy niż 5 lat od daty jego opłacenia i że w żadnym razie w przyszłości nie będą pobierane żadne odpłatności z tytułu przedłużenia ważności tego abonamentu. W przypadku gdyby czas ten z różnych powodów został skrócony, Posiadacz Serwisu obliguje się do zwrotu na konto Użytkownika % środków nie zużytkowanych w ramach czasu 5-cio letniego.

Posiadacz Portalu zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia do reklamowania oferty bez podania przyczyn.

Informacje podawane podczas rejestracji oraz inne dane zawarte w Serwisie, które mogą być zbierane od odbiorców w toku korzystania z Serwisu Hotel2.pl, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z regułami będącymi w naszym Regulaminie; są zamieszczane dobrowolnie przez Użytkownika Serwisu do wiadomości wszystkich odwiedzających Serwis oraz nie ulegają ochronie danych osobowych.

3. Prawa i możliwości użytkowników Serwisu

Rejestrując się w Serwisie Hotel2.pl:

- zgadzasz się w czasie rejestracji dostarczyć rzeczywiste dane,

- przyjmujesz w całości ten Regulamin używania z Serwisu,

- obligujesz się do utrzymania w tajemnicy Twojego hasła także zgadzasz się odpowiadać za każde skutki wywołane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do Serwisu przez osoby, którym użyczysz swój login oraz hasło,

- obligujesz się zawiadomić nas niezwłocznie o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do Serwisu za pomocą Twojego hasła lub o zapisaniu się w Serwisie z Twojego konta pocztowego.

4. Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich

Udostępniając Serwis, zwracamy szczególną uwagę na niezbędność przestrzegania praw własności intelektualnej. Komunikujemy, że Serwis obejmuje dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne autentyczne dane, w szczególności teksty, fotografie i sztę graficzną, a przyjęty w Serwisie wybór i rozmieszczenie ukazywanych w nim treści stanowi samoistny obiekt ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone w Serwisie są własnością ich założycieli.

Witryna internetowa Hotel2.pl zastrzega sobie sposobność blokowania kont w dowolnym okresie bez podania powodów.

5. Działanie użytkowników w Serwisie Hotel2.pl, przesyłanie materiałów

Masz uprawnienie wysyłania do Serwisu swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość wpływania na innych użytkowników Serwisu, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania.

W związku z tym w całości zgadzasz się, że Twoja działalność w ramach Serwisu i konta:

- nie może być przeciwstawna z zasadami kultury, z uniwersalnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz wysyłać do Serwisu lub wykorzystując mechanizmy Serwisu, żadnych informacji i materiałów, umniejszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i opinii, które nawołują do dyskryminacji, nienawiści, presji, okrucieństwa czy burzenia prawa w jakikolwiek sposób,

- nie może przekraczać praw innych użytkowników Serwisu, zwłaszcza prawa do uszanowania godności, intymności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od opinii znieważających lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub likwidować jakichkolwiek danych o innych użytkownikach Serwisu,

- nie będziesz wykorzystywać mechanizmów Serwisu do rozsyłania tekstów niechcianych, uznawanych za SPAM;

Zgadzasz się, żeby edytor witryny Hotel2.pl miał uprawnienie do modyfikacji albo usunięcia każdego Twojego wpisu bez podania przyczyny jeżeli narusza ona choćby jedno z wymienionych uwarunkowań korzystania z Serwisu.

6. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Jeżeli myślisz, że Twoje lub {czyjekolwiek|kogokolwiek] prawa autorskie, prawa własności intelektualnej uległy w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w Serwisie Hotel2.pl, prosimy o przesłanie wiadomości w tej sprawie do wydawcy witryny.

7. Wyłączenia gwarancji

W pełni zatwierdzasz, że wydawca upublicznia Serwis Hotel2.pl taki jaki jest.

Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w Serwisie materiały mogą mieścić nieprawdziwe wiadomości albo w jakikolwiek inny sposób nie odpowiada Twoim potrzebom oraz oczekiwaniom. Zgadzasz się, że użytkujesz z Serwisu Hotel2.pl tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

Wszystkie informacje, materiały lub usługi udzielane za pośrednictwem Serwisu proponowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności:

- Wydawca Serwisu Hotel2.pl nie zapewnia gwarancji dotyczących poprawności czy kompletności jakichkolwiek artykułów, informacji lub ustaleń zlokalizowanych w portalu,

- Wydawca Serwisu Hotel2.pl nie gwarantuje, że wszelka zamieszczona w Serwisie Hotel2.pl propozycja dorówna oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, precyzyjności czy zdatności otrzymanych wiadomości.

8. Linki do obcych witryn, ogłoszeń i reklam

W Serwisie Hotel2.pl są ogłaszane przez właściciela Serwisu odnośniki do innych portali. Mogą również być ogłaszane ogłoszenia firm - naszych Klientów. Wydawca Serwisu Hotel2.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których wiodą odsyłacze.

Zakazuje się polecania przez Użytkowników Serwisu innych portali przez dodawanie linków w opisach także wszelakich innych czynności mających na celu reklamowanie serwisów o analogicznej tematyce. Oferty łamiące ten paragraf będą od razu usuwane z katalogu.

9. Rozstrzyganie sporów

W związku z możliwością wystąpienia konfliktów powiązanych z użytkowaniem z Serwisu:

- zgadzasz się, że aktualny Regulamin użytkowania z Serwisu podlega prawu polskiemu - każde spory mogące powstawać z wypełnienia zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.

- zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu pozostało uznane za nieadekwatne z prawem przez właściwy sąd, to wyrok sądu nie wywołuje cofnięcia innych zarządzeń tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.

- zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w Serwisie i podpisywanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.

10. Zmiany regulaminu użytkowania z Serwisu Hotel2.pl

Zgadzasz się, że Wydawca Serwisu Hotel2.pl rezerwuje sobie wyłączne prawo do wprowadzania modyfikacyj w Serwisie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a dodatkowe po wszelkich zmianach, użytkowanie  portalu jest równoznaczne z ich zgodą.

11. Otrzymywanie wiadomości mailowych

Rejestrując się w Serwisie Hotel2.pl wyrażasz aprobatę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową, od obsługi serwisu, dotyczących funkcjonowania serwisu i przeprowadzanych akcji promocyjnych. Wiadomości takie nie będą uznawane przez ciebie za SPAM.

12. Rejestracja także eksploatacja serwisu Hotel2.pl oznacza zgodę regulaminu.